اطلاعات سفر

اجرای طرح مطالعاتی بررسی چشم اندازهای پارینه سنگی در بخش ایوانکی گرمسار Archives - اطلاعات سفر

- بار
اجرای طرح مطالعاتی بررسی چشم اندازهای پارینه سنگی در بخش ایوانکی گرمسار

اجرای طرح مطالعاتی بررسی چشم اندازهای پارینه سنگی در بخش ایوانکی گرمسار

ایلنا/ براساس اخبار بدست رسیده، اجرای طرح مطالعاتی بررسی چشم اندازهای پارینه سنگی در بخش ایوانکی گرمسار صورت می گیرد. حمیدرضا دوست محمدی (مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان) گفت: این طرح با سرپرستی سیدمیلاد هاشمی، عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس اجرا می شود. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: بررسی وضعیت این منطقه در دوران پلیئستوسن (2.6 میلیون تا 11 هزار و 500 […]