اطلاعات سفر

انتقال سند مالکیت 120 هزار مترمربع زمین به نام شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی Archives - اطلاعات سفر

- بار
انتقال سند مالکیت 120 هزار مترمربع زمین به نام شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی

انتقال سند مالکیت 120 هزار مترمربع زمین به نام شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی

ایلنا/ براساس اخبار واصله، انتقال سند مالکیت 120 هزار مترمربع زمین به نام شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی صورت پذیرفت. خشایار نیکزادفر (مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی) گفت: براساس تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 82، مجلس شورای اسلامی شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی وارث تمامی اموال و دارایی های سازمان ایرانگردی و جهانگردی سابق است. او افزود: در سالهای گذشته برخی […]