اطلاعات سفر

ایستگاه سمیه مرتفع ترین ایستگاه راه آهن سراسری است Archives - اطلاعات سفر

- بار
ایستگاه سمیه مرتفع ترین ایستگاه راه آهن سراسری است

ایستگاه سمیه مرتفع ترین ایستگاه راه آهن سراسری است

میراث آریا/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده و گزارش های منتشر شده، ایستگاه سمیه مرتفع ترین ایستگاه راه آهن سراسری است. راه آهن سراسری ایران اواخر مرداد 1317 به پایان رسیده است؛ سوم شهریور همان سال، دو خط شمال و جنوب در ایستگاه راه آهن «فوزیه» به هم می رسند و بهره برداری از این خط طویل ریلی آغاز می شود. ایستگاه راه آهن «فوزیه» که حالا به «سمیه» تغییر نام داده، تا چند سال […]