اطلاعات سفر

برخورد با تورهای گردشگری غیرمجاز وظیفه کیست؟ Archives - اطلاعات سفر

- بار
برخورد با تورهای گردشگری غیرمجاز وظیفه کیست؟

برخورد با تورهای گردشگری غیرمجاز وظیفه کیست؟

ایسنا/ بدنبال آخرین خبرهای بدست رسیده، این سوال مطرح می شود که برخورد با تورهای گردشگری غیرمجاز وظیفه کیست؟ آریا مرادی، یک فعال گردشگری در نشست تخصصی با موضوع نقش تورهای گردشگری در حفاظت از محیط زیست و گردشگری پایدار با محوریت جلوگیری از تحریف که به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، اداره کل حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و با حضور تورهای گردشگردی مجاز در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست برگزار […]