اطلاعات سفر

خودروهای الکتریکی جای اسب و قاطر را در شهر باستانی پترا گرفته اند Archives - اطلاعات سفر

- بار
خودروهای الکتریکی جای اسب و قاطر را در شهر باستانی پترا گرفته اند

خودروهای الکتریکی جای اسب و قاطر را در شهر باستانی پترا گرفته اند

ایسنا/ براساس اخبار منتشر شده، خودروهای الکتریکی جای اسب و قاطر را در شهر باستانی پترا گرفته اند. در راستای بهبود رفاه و آسایش حیوانات و همچنین کمک به حفظ شهر باستانی پترا» واقع در اردن، خودروهای الکتریکی جایگزین اسب و قاطر در این مکان ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو شده اند. در حال حاضر 10 خودرو الکتریکی جایگزین 12 حیوان شده اند که پیشتر حمل و نقل گردشگران به این مکان دیدنی […]