اطلاعات سفر

دستورالعمل جدید سازمان حج و زیارت درباره واکسیناسیون حاجی ها Archives - اطلاعات سفر

- بار
دستورالعمل جدید سازمان حج و زیارت درباره واکسیناسیون حاجی ها

دستورالعمل جدید سازمان حج و زیارت درباره واکسیناسیون حاجی ها

ایسنا/ این خبر پیرامون دستورالعمل جدید سازمان حج و زیارت درباره واکسیناسیون حاجی ها برای شما نگارش شد. فایزر/ مدرنا/ جانسون/ آسترازنکا، چهار واکسنی است که وزارت بهداشت عربستان برای ورود مسافران و زائران خارجی به این کشور تایید کرده است. عربستان با همین مقررات، عمره را پس از یک سال وقفه با حضور زائران خارجی برگزار کرده است. البته در مقررات سفر به این کشور آمده است مسافران و زائرانی که دو دز واکسن […]