اطلاعات سفر

هود شیمی Archives - اطلاعات سفر

- بار
کاربردهای هود شیمی در آزمایشگاه

کاربردهای هود شیمی در آزمایشگاه

هود شیمی هود های شیمی یکی از رایج ترین و موثرترین تجهیزاتی هستند که در آزمایشگاه ها برای به حداقل رساندن قرار گرفتن پرسنل در معرض مواد خطرناک استفاده می شوند . هود های شیمیایی در انواع جریان هوای ثابت و جریان هوای متغیر موجود هستند. هنگام استفاده از هود شیمی ، داشتن جریان هوای مناسب بسیار مهم است تا از انتشار بخارات شیمیایی از سطح هود به داخل منطقه تنفس کاربر جلوگیری شود . […]